EU MEP Ivan Sincic

2023.05.03
Det III internationale Covid topmøde
EU parlament Bruxelles - del 1
Præsentation af konference.
KLIK på ovenstående EU MEP Ivan Sincic
 
"Vi vil diskutere videnskabelige, sociale, medicinske og juridiske resultater fra de seneste tre år af Covid-krisen. Fortællingen om pandemiens markedsføring, som vi kalder det i Kroatien, er kollapset.
 
Det var os, der fulgte videnskaben, men vi fulgte også menneskerettighederne, retsstaten og principperne om frihed.
 
Nogle bureaukrater og politikere i europæiske institutioner, nationale regeringer og reguleringsorganer er endnu ikke klar til at indrømme, at de var galt på den, fordi det vil være ansvarspådragende."